SD Bohemia Group a.s.   >  Projekty a reference  >  Pozemky Lomnice u Sokolova

Pozemky Lomnice u Sokolova

Popis projektu

Projekt v Lomnici u Sokolova nabízí celkem 22 pozemků určených k individuální výstavbě rodinných domů. V současnosti jsou dokončeny a zkolaudovány veškeré inženýrské sítě (plyn, vodovodní řad, elektřina, dešťová a splašková kanalizace) a dále komunikace včetně chodníků a veřejné osvětlení.

Parametry projektu

Projekt je ZKOLAUDOVÁN
Počet pozemků: 22
Stav projektu: dokončen a zkolaudován

Webové stránky projektu